035-760 15 80
Online support

Support

Hier vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, neemt u dan gerust contact op met onze uitleen service (035 760 12580) of stuur een mail naar support@fullmobility.nl

 • Hoe werkt de app?

  Klik hier voor de handleiding
   
 • Voor wie is deze app handig?

  Voor organisaties die veel uitleen aanvragen indienen. Denk hierbij aan thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, huisartsen, verpleegkundigen, verzorgingsinstellingen en fysio- en  ergotherapeuten
   
 • Hoe veilig is de app aangezien er vertrouwelijke en persoonsgebonden informatie wordt ingevuld?

  Het formulier en de database staan op een streng beveiligde server en wij garanderen dan ook dat deze informatie veilig en discreet wordt behandeld
   
 • Hoe weet ik zeker dat de aanvraag is ontvangen?

  U krijgt altijd een ontvangstbevestiging per email. Deze email krijgen wij tevens binnen op onze server. Vervolgens nemen wij altijd contact met de persoon op
   
 • Moet ik dit formulier altijd invullen of kan ik uitleen hulpmiddelen ook telefonisch aanvragen?

  U mag altijd telefonisch aanvragen bij ons indienen. Echter, voor complexe hulpmiddelen moet altijd een voorschrift door een arts, verpleegkundige of therapeut worden ingediend. Hiervoor kan de betreffende specialist gebruik maken van deze app
   
 • Zijn de uitleenhulpmiddelen altijd gratis te lenen?

  Nee, voor loophulpmiddelen (zoals een rollator, een looprek of krukken) geldt een huurprijs van euro 7,- per week tenzij deze in combinatie met een ander hulpmiddel worden aangevraagd danwel dat wij een samenwerkingsovereenkomst met de betreffende instelling hebben. Denk hierbij aan ziekenhuizen, thuiszorginstellingen en therapeuten 
   
 • Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van deze app?

  Nee, hier zijn geen kosten aan verbonden
   
 • Hoe weet ik wanneer de hulpmiddelen bezorgd worden?

  Wij nemen altijd contact op om het aflevertijdstip met de ontvanger af te stemmen
 • Wie mag een uitleenvoorziening aanvragen?

  Iedereen mag de "gewone" hulpmiddelen aanvragen. Complexe hulpmiddelen moeten echter worden aangevraagd door een arts, een verpleegkundige of een therapeut
   
 • Wat is een complex hulpmiddel?

  Een hooglaagbed, een Anti decubitus (AD) matras/ kussen, een tillift (actief en passief) en een trippelstoel
   
 • Hoe lang mag een uitleenvoorziening worden geleend?

  De voorzieningen mogen voor maximaal 26 weken worden geleend. In eerste instantie worden de hulpmiddelen in beginsel voor 13 weken uitgeleend. Na deze 13 weken kan de uitleentermijn met nog eens 13 weken worden verlengd mits de hulpmiddelen nog nodig zijn
   
 • Wat is een voorschrift?

  Om complexe hulpmiddelen aan te vragen is een voorschrift van een specialist (arts, verpleegkundige of therapeut) vereist. Dit voorschrift moet aan bepaalde eisen voldoen zoals een medische indicatie en de reden waarom een dergelijke voorziening noodzakelijk is.  Het voorschrift komt automatisch tevoorschijn als er een complex hulpmiddel wordt aangevinkt. Uiteraard voldoet dit formulier aan de eisen van de zorgverzekeraar
   
 • Wat is een indactiestelling bij een AD hulpmiddel?

  Voor de aanvraag van een AD voorziening gelden strengere eisen. De specialist zal een extra indicatiestellingsformulier moeten invullen. Op basis van de score zal de juiste AD voorziening kunnen worden ingezet welke het best past bij de fase waarin de decubitus zich bevindt.
   
 • Waar kan ik het AD indicatiestellingsformulier vinden?

  Dit formulier maakt ook onderdeel uit van onze app. Het formulier wordt automatisch gemaild naar de behandelend arts die door de aanvrager wordt ingevuld in het algemene formulier
   
 • Is de aanvrager ergens verantwoordelijk voor?

  Nee, de aanvrager is slechts degene die het hulpmiddel aanvraagt bij de leverancier. De gebruiker van de voorziening(en) is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de voorziening(en) alsmede het tijdig retourneren van de voorziening(en)
   
 • Krijg ik een bericht wanneer de uitleentermijn bijna is verlopen?

  Ja. Deze reminder wordt naar het ingevulde emailadres gestuurd. Voor thuiszorgorganisaties, artsen en therapeuten geldt dat zij net als de gebruiker ook een reminder krijgen
   
 • Kan ik via deze app de uitleentermijn ook verlengen?

  Ja. Dit verzoek kan eenvoudig gedaan worden als er is ingelogd. U kunt of 1 product verlengen, of alle producten. Wilt u een deel van de hulpmiddelen verlengen dan dient u per item apart te verlengen